Strategisch advies en methodologische ondersteuning


Winch begeleidt u als beslisser door u te helpen uw strategie te verduidelijken en door de opties van uw verschillende horizonten diepgaand te analyseren. We maken gebruik van nieuwe inzichten tijdens het verhelderingsproces van de strategie :

 • Het evalueren en verduidelijken van het doel, de visie en de waarden van je organisatie
 • Analyseren van markttrends en hun invloed op uw bedrijf
 • Feedback en wensen van belanghebbenden beoordelen
 • Je waardepropositie en concurrentiepositie valideren
 • Een duurzaam bedrijfsmodel bouwen en organiseren
 • Risico's en kansen identificeren en differentiatiestrategieën voorstellen
 • Ontwikkelen van uitgebreide financiële plannen en financieringsstrategieën

vraag om een informeel gesprek

Strategy consulting Winch
Financing consulting Winch

Fondsenwerving voor uw ontwikkeling en innovaties


U hebt een ontwikkelingsproject waarin u sterk gelooft. Toch ontbreekt het u aan de tijd en de expertise om de financiering bijeen te krijgen die het verdient. 

Winch helpt je om je eigen fondsen aan te vullen met externe financiering uit private en publieke bronnen. We creëren een aanzienlijk financieel hefboomeffect door bruikbare private en publieke fondsen samen te brengen. We helpen bijvoorbeeld met :

 • Structurering van uw project volgens de belangrijkste criteria die door financiers worden vereist
 • Demonstratie van de relevantie en positieve impact van het project
 • Ontwikkeling en optimalisatie van uw financiële strategie
 • Onderhandelingen met financiële actoren
 • Opvolgen van de vereiste rapportage na financiering, conform de door uw investeerders gevraagde codes 

Wij ondersteunen u op alle financieringsniveaus, van €350k tot meer dan €50M. Laten we eens kijken in welke vorm deze ondersteuning plaatsvindt.

vraag om een informeel gesprek


Consolidatie van het bestuur


Gewapend met zowel praktische als academische ervaring, ondersteunt Winch Raden van Bestuur en management teams in het besturen van hun organisatie met betrokkenheid en doeltreffendheid.

Wij helpen u bij :

 • Consolidering van uw bestuursketen inclusief Raad van Bestuur, aandeelhouders en management team
 • Identificatie van sterke punten en het ontdekken van kansen voor verbetering
 • Beoordeling van uw bestuurspraktijken als beursgenoteerd, niet-beursgenoteerd, klein, groot of familiebedrijf
 • Beoordeling van uw duurzaamheidspraktijken op bestuurs- en managementniveau en het aanreiken van hulpmiddelen om er meer van te maken
 • Opzetten van de interne bestuursystemen die nodig zijn om uw strategie uit te voeren

Wij handelen in overeenstemming met alle aanbevelingen van de bestuurscodes. En verder.

In het bestuur past één maat nooit voor iedereen. Relevantie is de sleutel. Daarom geven we de voorkeur aan menselijke ontmoetingen, maar ook aan menselijke en gepersonaliseerde benaderingen.

vraag om een informeel gesprek

Governance consulting Winch

Faciliteren van uw participatieve processen om collectieve intelligentie volledig tot haar recht te laten komen

Winch helpt organisaties bij het opzetten van effectieve en boeiende participatieprocessen. Onze ervaring in het faciliteren van groepen van elke omvang helpt bij het creëren van een klimaat dat bevorderlijk is voor de succesvolle uitkomst van vaak complexe discussies. Onderhandelen over een routekaart, een strategisch plan of een belangrijke overeenkomst is een complex proces en een van de sleutels tot succes ligt in de methodologische keuzes die u maakt.


Om uw participatieve processen te vergemakkelijken, bieden wij de volgende diensten aan:


 • Luisteren naar en beoordelen van de behoeften en verwachtingen van uw organisatie en alle potentiële belanghebbenden
 • Gezamenlijk bepalen van de governanceregels en de doelstellingen van de oefening, zorgen voor een gedeelde visie en definiëren van de verwachte resultaten
 • Het ontwerpen en leiden van workshops met behulp van geschikte facilitatietechnieken
 • Presentatie en samenvatting van de resultaten, identificatie van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn
 • Een stappenplan opstellen om de doelstellingen van uw organisatie te bereiken,
 • Aanbevelingen delen


Wij geloven dat elke organisatie uniek is en oplossingen op maat nodig heeft. Daarom leggen we zoveel nadruk op de mensen die betrokken zijn bij de processen en op het op maat maken van elke aanpak.


Met Winch faciliteert u uw collectieve intelligentieprocessen en creëert u een omgeving waarin samenwerking en de betrokkenheid van alle spelers de kern vormen van uw succes.


vraag om een informeel gesprek

Ontwikkeling van je duurzaamheidstransitie 

Winch combineert een sterk strategisch inzicht met een volledige inzet voor duurzaamheid. Afhankelijk van de behoeften die we samen identificeren of die uit uw CSRD-rapportage naar voren komen, voorzien we uw organisatie van: 

 • Opleiding van de Raad van Bestuur en het management inzake duurzaamheidskwesties en -mogelijkheden
 • Diagnose van duurzaamheidspraktijkenen duurzame effecten in uw organisatie: carbon footprinting, Sustainable Development Goals (SDG's), ezv.
 • Het definiëren (en bereiken) van ambities en duurzame doelen en het verkrijgen van relevante keurmerken (​B-Corp, Future-fit, labels die specifiek zijn voor uw sector)
 • Duurzame materialiteit en betrokkenheid van belanghebbenden beoordelen
 • Identificeren van duurzaamheidsrisico's en -kansen in duurzame ontwikkeling en de circulaire economie
 • Bevordering van een visie op de rol die uw organisatie zal spelen bij het vormgeven van morgen
 • Je duurzame bedrijfsstrategie uittekenen
 • Je businessplan opstellen voor duurzamere projecten
 • Implementeerbaar maken met stappenplannen voor actieplannen
 • Breng kennis over duurzaamheid onder uw teams op één lijn: climate fresk of adhoc trainingen

Wij ondersteunen klanten die een strategische benadering van duurzaamheid willen ontwikkelen, maar niet over de middelen en expertise beschikken om hun ambitie op te schalen.

vraag om een informeel gesprek